19 March

Promocija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta

U cilju unapredjenja i promovisanja Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta , učenicima završnih razreda Ekonomske škole u Doboju pušteno je snimljeno video predavanje profesora  Pravnog fakulteta o braku, porodici, vanbračnoj …

08 March

O B A V J E Š T E Nj E

U okviru promotivnih aktivnosti Pravnog fakulteta SPU dana 8.03.2021. godine u saradnji sa direktorom I profesorima Ekonomske škole u Doboju organizovano je puštanje snimljenog predavanja profesora Pravnog fakulteta .Đacima je …

24 February

O B A V J E Š T E NJ E – PF Doboj

U subotu, 27.02.2021.godine u Doboju održaće se: 10:30 – predavanja iz predmeta Nasledno pravo ( II g. ) 12:00 – predavanja Vanparnično i izvršno procesno pravo (IVg.)   Studentska služba

16 December

O B A V J E Š T E NJ E – Kampus Doboj

Obavjestavaju se studenti II godine Pravnog fakulteta da će se predavanja iz Kompanijskog prava kod  doc.dr Predraga  Mirkovića odrzati u četvrtak, 17.decembra u 14h i petak, 18.decembra u 8h.   …

13 November

O B A V J E Š T E NJ E – Kampus Doboj

Obavjestavaju se studenti II godine Pravnog fakulteta da će se predavanja iz Kompanijskog prava kod  doc.dr Predraga  Mirkovića odrzati 19.novembra u 14h i 20.novembra u 8h.   Obavjestavaju se studenti …

09 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za muzika, odjeljenje u Bijeljini, i studenti Pravnog fakulteta (prva godina) da će se predavanja kod prof Verice Vasiljević – informatika- …