08 May

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JOVICA BOŽIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 15.05.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu,  održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “OSNOVNA ULOGA I FUNKCIJE POLICIJE U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU”, studenta osnovnih studija Pravnog …

18 April

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta, kampus Doboj,  da će u petak, 19.04.2019.god. od 16:00 časova u Sali broj 15 imati nastavu iz predmeta Sociologija.

11 April

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ALEKSANDAR VUJANOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 17.04.2019.godine, u 11:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “CILJEVI UJEDINJENIH NACIJA”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta Slobomir P …

11 April

Posjeta Osnovnom sudu u Doboju

Studenti Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta, odjeljenje Doboj, posjetili su Osnovni sud u Doboju i pratili glavni pretres na krivici. Na ovaj način imali su mogućnost da se  upoznaju sa  pravima i …

10 April

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA JOKICA OBRENOVIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 17.04.2019.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Slobomir, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “TERORIZAM-KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta …

10 April

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SANJA DŽIDO – PF

Obavještavamo vas da će se 22.04.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Uporedno – pravni prikaz instituta izdržavanja”, studenta osnovnih studija Pravnog …

08 April

O B A V J E Š T E NJ E – D O B O J

Pozivaju se studenti Pravnog fakulteta, Slobomir P Univerziteta, Kampus Doboj, da u srijedu, 10.04.2019.godine, u 10:30 posjete Osnovni sud i prate glavni pretres na krivicu.     Studentska služba

04 April

O B A V J E Š T E NJ E – D O B O J

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta, kampus Doboj, da će  u petak, 05.04.2019.g. od 16:00 časova  u Sali broj 15  imati nastavu iz predmeta Sociologija.   STUDENTSKA SLUŽBA