03 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KRETIJA ŽELJKA-PF

Obavještavamo vas da će se 11.09.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “POJAM MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta Željke …

28 August

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA NIKOLINA TOMIC – PF

Obavještavamo vas da će se 04.09.2019.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Pritvor u krivičnom postupku Republike Srpske”, studenta osnovnih studija Pravnog …

11 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA VANJA MIKEREVIĆ- PF

Obavještavamo vas da će se 18.07.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Pravni poslovi”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta  Slobomir P Univerziteta …

11 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA BILJANA RISTIĆ – PF

Obavještavamo vas da će se 18.07.2019.godine, u 12:45, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Zemljišni registri”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta  Slobomir P Univerziteta …

09 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SAMRA SALIHBAŠIĆ- PF

Obavještavamo vas da će se 15.07.2019.godine, u 11:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Krivičnopravni aspekti razbojništva”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta  Slobomir P …

09 July

Odbrana master rada

U ponedeljak 08.07.2019.godine na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta, odbranjen je master rad, drugi ciklus studija, Smjer za opštu bezbjednost. Kandidatkinja Jadranka Stojanović odbranila je master rad pod naslovom „Krizni …

04 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA SRĐAN KNEŽEVIĆ- PF

Obavještavamo vas da će se 06.07.2019.godine, u 12:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Bosna i Hercegovina kao suverena država”, studenta osnovnih studija Pravnog …

01 July

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA STEFAN ĐURIĆ- PF

Obavještavamo vas da će se 08.07.2019.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Neosnovano obogaćenje”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta  Slobomir P Univerziteta …