09 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za muzika, odjeljenje u Bijeljini, i studenti Pravnog fakulteta (prva godina) da će se predavanja kod prof Verice Vasiljević – informatika- …

01 June

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ELENA ČANČAR – PF

Obavještavamo vas da će se 05.06.2020.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta Slobomir P …

09 March

O B A V J E Š T E NJ E

Predavanja iz predmeta SOCIOLOGIJA za kampus  Doboj, održaće se u petak, 13.03.2020.g. od 14 časova     Studentska služba