Riječ dekana

Riječ dekana

Dobrodošli na sajt Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozdravimo i predstavimo Pravni fakultet Slobomir P Univerziteta.

Naš Fakultet je jedan od privatnih pravnih fakulteta sa najdužom tradicijom u B i H. U toku svog postojanja stekao je značajan ugled obrazovanjem velikog broja mladih ljudi za pravnička zanimanja. Nastava na osnovnim, master i doktorskim studijama odvija se, po modernim, akreditovanim studijskim programima od strane nadležnog Ministarstva, u dva kampusa i to u Slobomiru (Bijeljina) i u Doboju.

Studijski programi se stalno unapređuju i prate savremena dostignuća pravne teorije i prakse kod nas i u uporednom pravu.

Ističu se dobri uslovi za učenje i sticanje pravničkih znanja. Ovi uslovi se ogledaju u eminentnim profesorima i saradnicima koji izvode nastavu na Fakultetu, odličnim prostornim uslovima, dobrom opremom i bibliotekom sa velikim fondom stručne literature.

Fakultet, preko Univerziteta ili neposredno, ima uspostavljenu saradnju sa više   ustanova i privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, što omogućuje da se studenti upoznaju sa neophodnim iskustvima koja će im koristiti za uspešno studiranje, kao i u budućem radu u praksi.

Diplomirani pravnici, koji su zvanje stekli na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta, uspešno se zapošljavaju i obavljaju niz odgovornih poslova u svojim privrednim društvima, sudovima, advokaturi itd. Deo njih je nastavio master i doktorske studije na našem i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Biće nam drago da posetite Pravni fakultet i upoznate se, neposredno, sa prednostima studiranja na njemu.

U nadi da ćete nam pokloniti Vaše poverenje i započeti studije i obrazovanje na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta, želimo Vam dobrodošlicu.

Studentima Pravnog fakulteta, koji već čine veliku porodicu Slobomir P Univerziteta, kao i budućim studentima, želimo uspešno studiranje i sticanje novih znanja.

Srdačno,

doc.dr Danijela Despotović

Buy Xanax In Phoenix Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail