Prijemni ispit i upis

Prijemni ispit i upis

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se sastoji iz dva dijela: testa opšte informisanosti i intervjua/razgovora sa članom Komisije za upis. Test opšte informisanosti sadrži osnovna pitanja iz konkretne oblasti za koju se budući student želi školovati. Cilj intervjua/razgovora jeste da se utvrdi stepen zainteresovanosti i motivisanosti kandidata za studiranje, kao pretpostavka uspješnog studiranja na nekom od fakulteta Slobomir P Univerziteta.

Prijemni ispit na Pravnom fakultetu sastoji se od 10 test pitanja i jednog esej pitanja. Svako test pitanje nosi 4 boda, dok esej pitanje nosi najviše 20 bodova. Maksimalan broj bodova koji kandidat može  da ostvari na prijemnom ispitu je 60 bodova.

Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu zbira bodova osvojenih na prijemnom ispitu i bodova na osnovu postignutog uspjeha u srednjoj školi. Ovdje možete preuzeti listu od 100 pitanja od kojih će se na prijemnom ispitu pojaviti 10 pitanja.  Kod svakog pitanja obilježen je tačan odgovor.

UPIS

Pristup visokom obrazovanju imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji i inostranstvu. Kandidati koji su završili srednju školu u inostranstvu dužni su izvršiti priznavanje diplome u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Za prijavu kandidata za upis na fakultet potreba su slijedeća orginalna dokumeta:

  • – obrazac prijave za upis,
  • – svjedočanstava za sva četiri razreda srednje škole (original),
  • – diploma o završenoj srednjoj školi (original),
  • – izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i
  • – uvjerenje o državljanstvu.

Slobomir P Univerzitet daje mogućnost svojim studentima da već od 1. juna 2017. godine pošalju svoje predprijave i na taj način obezbjede mjesto na željenom fakultetu. Elektronski obrazac možete popuniti ovdje.

Kabinet 110, I sprat, Slobomir P Univerzitet u Slobomiru
Tel.: 055 231 135
Faks: 055 231 176
Web: www.spu.ba
E-mail:info@spu.ba

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail