STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: PRAVO - OPŠTI SMJER - 240 ECTS

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Uvod u pravo 4+2 9 Ustavno pravo 3+3 8
Rimsko pravo 4+2 9 Istorija prava 3+3 11
Osnovi informatike 2+4 5 Sociologija 3+3 9
Uvod u građansko pravo 3+2 5 Engleski jezik 2 1+1 2
Engleski jezik 1 1+1 2
UKUPNO 25 30 UKUPNO 20 30DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Kompanijsko pravo 3+2 7 Upravno pravo 4+2 10
Krivično pravo 4+2 7 Nasledno pravo 3+2 9
Stvarno pravo 4+2 8 Krivično procesno pravo 4+3 9
Porodično pravo 3+2 6 Engleski jezik 4 1+1 2
Engleski jezik 3 1+1 2
UKUPNO 24 30 UKUPNO 20 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
Obligaciono pravo 4+2 9 Finansijsko pravo 4+2 10
Međunarodno javno pravo 3+2 7 Trgovinsko pravo 4+2 10
Radno pravo 3+2 7 Izborni predmet 4+2 8
Institucije EU 3+2 5 Engleski jezik 6 1+1 2
Engleski jezik 5 1+1 2
UKUPNO 23 30 UKUPNO 20 30
ČETVRTA GODINA - OPŠTI SMJER
Semestar VII Fond ECTS Semestar VIII Fond ECTS
Građansko parnično pravo 4+2 8 Međunarodno trgovinsko pravo 4+2 10
Arbitražno pravo 3+2 5 Vanparnično i izvršno pravo 3+2 9
Međunarodno privatno pravo 3+2 8 Engleski jezik 8 1+1 2
Izborni predmet 7 Diplomski rad 1+1 9
Engleski jezik 7 1+1 2
UKUPNO 20-25 30 UKUPNO 20 30