17 October

O B A V J E Š T E NJ E – kampus Doboj

Predavanja kod doc. dr Predraga Mirkovića održaće se u petak, 18.10.2019. po sljedećem rasporedu: od 14 h – Finansijsko pravo od 16 h – Kompanijsko pravo     Studentska služba

24 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ANGELINA KOJIĆ-PF

Obavještavamo vas da će se 02.10.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “MEĐUNARODNOPRAVNI POJAM DRŽAVE”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta Angeline …

13 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA MOĆIĆ BRANKA- PF

Obavještavamo vas da će se 19.09.2019.godine, u 14:15, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Krivičnopravni i kriminalistički aspekti ubistva”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta …

13 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DRAGIŠA PLANINČEVIĆ – PF

Obavještavamo vas da će se 19.09.2019.godine, u 13:30, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Tužba – Inicijalna procesna radnja u građanskom procesnom postupku”, studenta …

04 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA DARIA TEKIĆ – PF

Obavještavamo vas da će se 11.09.2019.godine, u 13:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Ustav i ustavno uređenje BiH”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta …

04 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KRISTINA KOPIĆ – PF

Obavještavamo vas da će se 10.09.2019.godine, u 10:45, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Zastupništvo”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta  Slobomir P Univerziteta Kristine …

04 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ANICA BLAGOJEVIĆ – PF

Obavještavamo vas da će se 10.09.2019.godine, u 10:00, na Slobomir P Univerzitetu, kampus Doboj, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “Porodični status djeteta”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta  Slobomir P …

03 September

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA KRETIJA ŽELJKA-PF

Obavještavamo vas da će se 11.09.2019.godine, u 12:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “POJAM MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA”, studenta osnovnih studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta Željke …