08 March

O B A V J E Š T E Nj E

U okviru promotivnih aktivnosti Pravnog fakulteta SPU dana 8.03.2021. godine u saradnji sa direktorom I profesorima Ekonomske škole u Doboju organizovano je puštanje snimljenog predavanja profesora Pravnog fakulteta, prof. dr …

13 November

O B A V J E Š T E NJ E – Kampus Doboj

Obavjestavaju se studenti II godine Pravnog fakulteta da će se predavanja iz Kompanijskog prava kod  doc.dr Predraga  Mirkovića odrzati 19.novembra u 14h i 20.novembra u 8h.   Obavjestavaju se studenti …

09 October

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti  Akademije umjetnosti, Slobomir P Univerzitet, Odsjek za muzika, odjeljenje u Bijeljini, i studenti Pravnog fakulteta (prva godina) da će se predavanja kod prof Verice Vasiljević – informatika- …