XII Susreti mladih Republike Srpske

XII Susreti mladih Republike Srpske

12.Susreti_mladih_RSNa Jahorini su od 31.10. – 01.11.2009. godine održani “XII Susreti mladih Republike Srpske”, koje je u saradnji sa Vladom RS organizovao Omladinski savjet Republike Srpske. Studenti Pravnog fakulteta Nina Đurković i Nataša Maletić i Gavrilo Jovanović, student Akademije umjetnosti, učestvovali su kao predstavnici Studentske unije Slobomir P Univerziteta.

Ovi susreti su bili još jedan od načina da se mladi Republike Srpske upoznaju sa svojim položajem, kako na lokalnom tako i na regionalnom, odnosno entitetskom nivou. Tokom radnog dijela, učesnicima je prezentovana Strategija Omladinske politike Republike Srpske u periodu 2010-2015. godine, kojom se reguliše i unapređuje  stanje u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, slobodnog vremena, zdravlja i niza drugih oblasti iz sfere intereresovanja mladih. Ovi susreti su, takođe, omogućili predstavnicima Studentske unije našeg univerziteta da se detaljnije upoznaju sa funkcionisanjem Studentske unije Republike Srpske i uslovima za sticanje članstva u ovoj organizaciji.

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail