Termini konsultacija

Termini konsultacija

Autor: Pravni fakultet

19.10.2015.

Konsultacije sa predmetnim profesorom/asistentom su posle svakog održanog predavanja/vježbi (u trajanju od 1h).