Sporazumi i partnerstva

Sporazumi i partnerstva

Slobomir P Univerzitet je tokom deset  godina uspostavio veliki broj partnerstava sa uglednim privrednim i obrazovnim institucijama u zemlji i okruženju. U nastavku možete pogledati kosu neki od prijatelja ovog Univerziteta.

٭        Slobomir P Univerzitet potpisnik Deklaracije o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta i Ministarstva nauke i tehnologije

٭        Saradnja Slobomir P Univerziteta sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske

٭        Partnerstvo Slobomir P Univerziteta sa Northern Illinois University

٭        Sporazum o saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine

٭        Potpisana Povelja o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima u RS

٭        Sporazum o saradnji Slobomir P Univerziteta i Saveza opština i gradova Republike Srpske

٭        Sporazum o saradnji sa „Advantis broker“ a. d. Banja Luka

٭        Slobomir P Univerzitet je dio TEMPUS projekta

٭        Saradnja sa “Međunarodnim rukometnim TV turnirom šampiona – Doboj 2012”

٭        Saradnja sa kompanijama porodice Pavlović (Kompanija „Slobomir“, „Pavlović International Bank“, a.d, „Žitopromet“ a.d. Bijeljina, Drina River Bridge Corporation i „Grafam“ a.d. Brčko)

٭       Sporazum o saradnji Ernst & Young d.o.o. Sarajevo

 ٭       Sporazum o saradnji sa Gimnazijom

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail


Warning: fopen(.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /home/spuba/public_html/pf/test/wp-content/themes/kingdom_college/footer.php on line 18

Warning: fopen(/var/tmp/.SIc7CYwgY): failed to open stream: No such file or directory in /home/spuba/public_html/pf/test/wp-content/themes/kingdom_college/footer.php on line 18