Školarine i stipendije

Školarine i stipendije

Iznos ukupne školarine na jednogodišnjim master akademskim studijima iznosi 3.200 KM. U cijenu školarine su uključeni svi troškovi predavanja, prijavljivanja ispita, kursevi i seminari koji se organizuju na Univerzitetu, korištenje internet kluba, univerzitetske biblioteke i ostali administrativni troškovi.

Studenti imaju mogućnost plaćanja školarine u osam jednakih rata (šest rata školarine, jedna rata za prijavu master rada i jedna rata za odbranu rada).

Postoji mogućnost plaćanja školarina i putem povoljnih studentskih kredita kod „Pavlović International Bank“ a.d Bijeljina.

Na Slobomir P Univerzitetu je formiran „Fond za talente i solidarnost” iz koga će biti izdvojena sredstva za stipendiranje 100 studenata i to:

  • umanjenje školarine od 15% (480 KM) za one koji su završili osnovne studije na nekom od fakulteta SPU – školarina iznosi 2.720 KM
  • umanjenje školarine od 50% (1.600 KM) za one koji su zaposleni u firmama porodice Pavlović – školarina iznosi 1.600 KM

Podijeli:

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail