Rezultati pismenog ispita – Međunarodno privatno pravo, Doboj i Slobomir

Rezultati pismenog ispita – Međunarodno privatno pravo, Doboj i Slobomir

Autor: Pravni fakultet

26.01.2016.

Rezultate pismenog dijela ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravo možete preuzeti ovdje.