REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

Autor: Pravni fakultet

16.06.2015.

Rađen . 16.06. 2015. God.

1. BRACO STEVANOVIĆ 262/11 28 – 5 (pet)
2. ALEKSANDAR PRODIĆ 250/11 66,5 – 7 (sedam)
3. MILANA PUŠONJA 260/11 35,5 – 5 (pet)
4. SAŠA SEGDAR 275/11 0 – 5 (pet)
5. AMINA NURKIĆ 263/11 7,5 – 5 (pet)
6. DANICA PERIĆ 255/11 0,5 – 5 (pet)

NAPOMENA: Studenti koji su položili pismeni deo ispita, ispunili su uslov da mogu da pristupe polaganju usmenog dela ispita.