Rezultati kolokvijuma iz Finansijskog prava za Slobomir

Rezultati kolokvijuma iz Finansijskog prava za Slobomir

Autor: Pravni fakultet

01.06.2015.

1. Simo Abadžić, 58/08, 5(pet) bodova
2. Ljubiša Jovanović, 121/09, PF, 5 (pet) bodova.