Rezultati ispita kod doc. dr Igora Vujovica

Rezultati ispita kod doc. dr Igora Vujovica

Autor: Pravni fakultet

20.07.2017.

Uvod u građansko pravo

1. Srđan Trivunović 6
2. Marina Cvijanović 6

Stvarno pravo

1. Marijana Dobrić 6
2.Radovan Filipović 6
3. Sadeta Omerović (položila 2 pitanje)
4.Branka Moćić (položila 1 pitanje)
5.Amir Mrković 7
6.Dušan Gogić (položio 1 pitanje)
7. Erna Begović (položila 1 i 2 pitanje)

Obligaciono pravo

1. Perina Filipović 9

2. Miletić Dijana (položila 1 pitanje)

3.Mladen Dolić 9

4. Ana Marija Ristić (položila 1,2 pitanje)

5. Aleksandra Dević 10

6. Emira Konjić (položila 1 i 2 pitanje)

7. Jasmina Halilović(položila 1 i 2 pitanje)

8. Emina T. (Položila 1 i 2 pitanje)

9. Nevena Skopljak (položila 1 i 2 pitanje)

10. Nikola Brezanović (položio 1 i 2 pitanje)

Rezultati ispita Slobomir

Nasledno pravo

1. Miloš Janković  7

Medjunarodno privatno pravo

1. Daniela Stević 7