Rezultati ispita iz Finansijskog prava Slobomir

Rezultati ispita iz Finansijskog prava Slobomir

Autor: Pravni fakultet

16.09.2016.

1. Dijana Vasilic, 85/12, PA, ocjena 5, potrebno je obraditi jos sve o porezima.

2. Vignjevic Sandra, 94/13, PA, ocjena 5, potrebno je obraditi jos sve o porezima.