Rezultati ispita iz Finansijskog prava

Rezultati ispita iz Finansijskog prava

Autor: Pravni fakultet

18.11.2015.

Slobomir
1) Ankica Stevanović, PF, 296/12 ocena 7 (sedam)
2) Nebojša Niketić, PF, 402/14 ocena 6 (šest)
3) Dragan Kojić, 214/10 ocena 5 (pet), i dalje se skraćuje gradivo i ostaje obrada materije sve o porezima
B) Doboj
1) Dragica Ristić, PF, 79/08 ocena 6 (šest)
2) Pušonja Milana, PF, 260/11 ocena 6 (šest)
3) Mahalbašić Rešid,PF,  12/07 ocena 5 (pet),  i dalje se skraćuje gradivo i ostaje obrada materije sve o porezima
4) Marica Džabić, PF, 170/09 ocena 6 (šest)
5) Zoran Stjepanović, 199/10 ocena 5 (pet), gradivo se skraćuje potrebno je spremiti materiju sve o javnim rashodima i sve o budžetu
6 .Lazić Tijana PF 268/11 ocena 5 (pet)
7) Adnan Bukvić, PF, 251/11 ocena 6 (šest)
8) Braco Stevanović, PF, 262/11 ocena 6 (šest)