Rezultati ispita iz Finansijskog prava

Rezultati ispita iz Finansijskog prava

Autor: Pravni fakultet

12.09.2016.

1. Aida Karić, PF, 254/11 ocena 5 (pet);
2) Enesa Sinanović, PA, 92/13 ocena 6 (šest);
3) Saša Nenadić, PF, 355/13, ocena 5 (pet);
4) Aida Begović, 72/11, PA, ocena 5 (pet);
5) Adnan Aličić, PF, 341/13, ocena 5 (pet), gradivo se smanjuje, ostaje još sve o porezima;