Posjeta Osnovom sudu u Doboju

slika

Posjeta Osnovom sudu u Doboju

Autor: Pravni fakultet

11.11.2016.

Studenti III godine Pravnog fakulteta Slobomor P Univerziteta, posjetili su  Osnovni sud u Doboju i  prisustvovali  glavnom pretresu gdje su se upoznali sa uslovima za održavanje glavnog pretresa, pravima i obavezama stranaka u krivičnom postupku, pravima i dužnostima suda, te radnjama dokazivanja u krivičnom postupku. Na ovaj način studenti su imali mogućnost da svoja teorijska znanja provjere u praksi.