PITANJA ZA 1. KOLOKVIJUM IZ PRIVREDNOG UGOVORNOG PRAVA

akreditacija

PITANJA ZA 1. KOLOKVIJUM IZ PRIVREDNOG UGOVORNOG PRAVA

Autor: Pravni fakultet

01.04.2015.

 

1. Pojam i predmet PUPa

2. Metodi PUPa

3. Poslovni običaji

4. Uzanse

5. Opšti uslovi poslovanja

6. Standardni ugovori

7. Adhezioni ugovori

8. Trgovinski termini i klauzule

9. Poslovni kodeksi

10. Hijerarhija izvora PUPa

11. Principi PUPa

12. Vrste ugovora

13. Ponuda i prihvat ponude

14. Mjesto zaključenja ugovora

15.Posebni načini zaključenja ugovora

16. Predmet ugovora

17. Sredstva za obezbjeđenje izvršenja ugovora (kapara, odustanica, ugovorna kazna, jemstvo, pravo retencije)

18. Preinačenje ugovora

19. Raskid ugovora

20. Ispunjenje ugovora

21. Ugovor o prodaji

22. Ugovor o nalogu

23. Ugovor o posredovanju