Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

Naziv studijskog programa:
Opšta bezbjednost – 240 ECTS

Ciljevi studijskog programa: sticanje znanja iz pravnih i s njima povezanih društvenih nauka i usvajanje pravnih vrijednosti i tekovina evropske pravne civilizacije.
2.MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA: redovne studije
3.NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM:
Društvene nauke – pravo; političke nauke
4. VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENJA
Vrste studija: studije prava prvog ciklusa
Ishod procesa učenja:
Osposobljenost za rad u pravosuđu, privredi i državnoj upravi.
5. STRUĆNI, AKADEMSKI, ODNOSNO NAUČNI NAZIV
Diplomirani pravnik, smjer opšta bezbjednost (završene četvorogodišnje studije)
6. USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM
Uslovi za upis na studijski program su definisani Statutom Univerziteta.
7. LISTA OBAVEZNIH I IZBORNIH STUDIJSKIH PODRUČJA
U prilogu broj 1 nalazi se lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta (nastavni plan).
8. NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME ZA IZVOĐENJE POJEDINIH OBLIKA STUDIJA
U prilogu broj 1 definisani su način izvođenja studija i potrebno vrijeme za izvođenje pojedinih oblika studija (nastavni plan).
9. BODOVNA VRIJEDNOST SVAKOG PREDMETA ISKAZANA U SKLADU SA ECTS BODOVIMA
Nastavnim planom i programom definisani su bodovi za sve predmete.
10. PREDVIĐENI BROJ ČASOVA ZA POJEDINE PREDMETE
Fond časova za svaki predmet iskazan je u posebnoj koloni u okviru nastavnog plana.
11. KRITERIJUMI I USLOVI PRENOSA (ECTS BODOVI)
Pomenuti kriterijumi i uslovi definisani su Zakonom i opštim aktima Univerziteta.

Naziv studijskog programa:
Pravne studije – 240 ECTS

1.NAZIV I CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA
Naziv studijskog programa: pravne studije – 240 ECTS
Ciljevi studijskog programa: sticanje znanja iz pravnih i s njima povezanih društvenih nauka i usvajanje pravnih vrijednosti i tekovina evropske pravne civilizacije.
2. MODEL STUDIJSKOG PROGRAMA: redovne studije
3. NAUČNA OBLAST KOJOJ PRIPADA STUDIJSKI PROGRAM: Društvene nauke – pravo
4. VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENJA
Vrste studija: studije prava prvog ciklusa
Ishod procesa učenja:Osposobljenost za rad u pravosuđu, privredi i državnoj upravi.
5. STRUĆNI, AKADEMSKI, ODNOSNO NAUČNI NAZIV
Diplomirani pravnik (završene četvorogodišnje studije)
6. USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM
Uslovi za upis na studijski program su definisani Statutom Univerziteta.
7. LISTA OBAVEZNIH I IZBORNIH STUDIJSKIH PODRUČJA
U prilogu broj 1 nalazi se lista obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta (nastavni plan).
8. NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA I POTREBNO VRIJEME ZA IZVOĐENJE POJEDINIH OBLIKA STUDIJA
U prilogu broj 1 definisani su način izvođenja studija i potrebno vrijeme za izvođenje pojedinih oblika studija (nastavni plan).
9. BODOVNA VRIJEDNOST SVAKOG PREDMETA ISKAZANA U SKLADU SA ECTS BODOVIMA
Nastavnim planom i programom definisani su bodovi za sve predmete.
10. PREDVIĐENI BROJ ČASOVA ZA POJEDINE PREDMETE
Fond časova za svaki predmet iskazan je u posebnoj koloni u okviru nastavnog plana.
11. KRITERIJUMI I USLOVI PRENOSA (ECTS BODOVI)
Pomenuti kriterijumi i uslovi definisani su Zakonom i opštim aktima Univerziteta.
12. DOKAZ O PODUDARNOSTI SA DRUGIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA
Studijski program Pravne studije podudaran je sa studijskim programima koji se izvode na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Pravnom fakultetu u Banja Luci, Pravnom fakultetu u Beogradu, Pravnom fakultetu u Novom Sadu i Pravnom fakultetu u Nišu.
13. NAČIN IZBORA PREDMETA IZ DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA
Nastavnim planom definisani su izborni predmeti koji se mogu birati sa svakog fakulteta/akademije, pri čemu se mora poštovati propisani sedmični fond časova.
14. KRITERIJUMI I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA
Kriterijum i način osiguranja kvaliteta ostvaruje se u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
15. USLOVI ZA PRELAZAK SA DRUGIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OKVIRU ISTIH ILI SRODNIH STUDIJA.
Pomenuti kriterijumi i uslovi definisani su Zakonom i opštim aktima Univerziteta.
16. OBAVEZE STUDENATA, DINAMIKA STUDIRANJA
Obaveze studenata i dinamika studiranja definisani su Zakonom i opštim aktima Univerziteta.

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Očekuje nas…