ODBRANA MASTER RADA ALEKSANDAR MIJATOVIĆ-PF

Dokvalifikacija-Slobomir-P-Univerzitet-690x270

ODBRANA MASTER RADA ALEKSANDAR MIJATOVIĆ-PF

Autor: Pravni fakultet

10.05.2017.

Obavještavamo vas da će se 16.05.2017.godine, u 12:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana Master rada pod nazivom ”Pranje novca kao oblik djelovanja organizovanog kriminala”, Aleksandra Mijatovića, studenta Master studija Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta. Odbrana Master rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

 

UPRAVA UNIVERZITETA