ODBRAN MAGISTARSKOG RADA VLADIMIR MILIĆ

ODBRAN MAGISTARSKOG RADA VLADIMIR MILIĆ

Autor: Pravni fakultet

14.09.2014.

Obavještavamo vas da će se 15.03.2014.godine, sa početkom u 17:00, na Slobomir P Univerzitetu, održati javna odbrana magistarskog rada pod nazivom “Trgovina organima kao oblik trgovine ljudima na prostoru Bosne i Hercegovine i Republike Srbije”, kandidata Vladimira Milića, studenta magistarskih studija Pravnog fakulteta. Odbrana navedenog magistarskog rada je javna, te joj svi zainteresovani mogu prisustvovati.

UPRAVA UNIVERZITETA

Očekuje nas…