Obavjestenje Psihologija

Obavjestenje Psihologija

Autor: Pravni fakultet

24.09.2015.

Obavještavaju se studenti Slobomir P Univerziteta odjeljenje Slobomir da je drugi termin ispita za predmeta “PSIHOLOGIJA” 28.09.2015 u 12:00 sati, sala 203.

STUDENTSKA SLUŽBA

23.09.2015.

Kategorija: ,