Obavjestenje Nasledno pravo

Obavjestenje Nasledno pravo

Autor: Pravni fakultet

22.06.2015.

Za sve studente koji nisu položili pismeni deo ispita iz Naslednog prava biće organizovana kolsultativna, dopunska nastava u ponedeljak 29.07.2015. god. sa početkom u 10h.

Asis. Nataša Maletić