Obavještenje – Međunarodno privatno pravo

Obavještenje – Međunarodno privatno pravo

Autor: Pravni fakultet

13.01.2015.

Od januarsko-februarskog ispitnog roka (2014/15) svi studenti koji nisu polagali kolokvijume na predmetu MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO  su obavezni da polažu PISMENI DIO ISPITA pre izlaska na usmeni dio ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK