Obavještenje

pf-upis-cover2

Obavještenje

Autor: Pravni fakultet

08.12.2016.

Obavještavaju se studenti II godine Pravnog fakulteta da će se gostujuća predavanja kod mr Jovana Blagojevića, jednog od najboljih studenata generacije 2004/08 Pravnog fakulteta Slobomir P Univerziteta, a danas doktoranda Pravnog fakulteta u Kragujevcu, održati 13.12.2016. godine sa početkom u 15h. Mr Jovan Blagojević će govoriti na temu „  Krivična djela protiv života i tijela“.