Obavještenje

pf upis cover

Obavještenje

Autor: Pravni fakultet

26.04.2016.

Obavještavaju se studenti Pravnog fakulteta,Poreske akademije i Fakulteta za ekonomiju i manadzment, Odjeljenja u Doboju, da se kolokvijumi iz predmeta Istorija prava, Medjunarodno privredno pravo i Trgovinsko pravo održati 28.04.2016. u 12 sati 
Mladen Nikolić