O studiju

O studiju

U skladu sa članom 14. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske 108/13) lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakon o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

Postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka  može da se započne do početka akademske 2017/2018. godine, stim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa  30. septembrom 2020.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve potrebne informacije o prijavi doktorske disertacije od Referenta za studijska pitanja II I III ciklusa Aleksandra Babić.

http://todayisvintage.com/?introduse=binära-optioner-vad-är-det Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail