O B A V J E Š T E NJ E

ideja

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Pravni fakultet

20.11.2017.

Obavještavaju se studenti prve gpdine Pravnog fakulteta , kampus Doboj, predavanja  iz predmeta Rimsko pravo kod prof. dr Željke Bartulovića  održaće se:

-         u petak, 01.12.2017.g. od 14 – 17

-                      15.12.2017.g. od 14 – 17

-                      22.12.2017.g. od 14 – 17.

 

Studentska služba