Izrada diplomskog rada

Izrada diplomskog rada

http://samayabrokers.com/businesses-for-sale/uk-online-casino-company-for-sale/ Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom osnovnih akademskih studija, stiče pravo da brani završni diplomski rad. Procedura prijave i odbrane podrazumjeva sledeće:

1. Student može prijaviti temu diplomskog rada tek kada položi sve ispite iz nastavnog plana, zaključno sa ispitima iz sedmog semestra.

2. Nakon što izabere mentora i sa njim dogovori temu, student predaje studentskoj službi molbu dekanu za odobrenje teme diplomskog rada.

3. Dekan je dužan da se izjasni po molbi u roku od 8 dana od dana prijema iste.

4. Ako je tema odobrena, student može pristupiti izradi diplomskog rada. Diplomski rad mora biti u A4 formatu i da sadrži najmanje 30 stranica. Student ima pravo da izabere da li će raditi na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Buy Generic Xanax From Canada Uputstvo za pisanje završnog rada se može preuzeti http://tropicofcandycorn.com/profile/Jonny-Pryn/ ovdje http://clubhipicoarbayun.com/projects/alternative-style-3-columns-emerald/ , a http://tropicofcandycorn.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://tropicofcandycorn.com/dispatches/family-trip-to-atacama-chile/ primjer početne strane diplomskog rada  http://peponiresort.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://peponiresort.com/camping/ ovdje .  U biblioteci se mogu pogledati primjerci već odbranjenih radova ili na http://todayisvintage.com/?introduse=binär-optionen-risiko ovoj stranici.

5. Zbog specifičnosti studijskog programa izuzetak su diplomski radovi studenata Odsjeka za dizajn i grafiku kod kojih se mentoru prepušta da u svakom pojedinačnom slučaju odredi dizajn i format rada. Nije neophodno tvrdo koričenje.

6. Odbrana diplomskog rada može biti održana najranije 7 dana od datuma posljednjeg položenog ispita.

7. Uslovi za  prijavljivanje odbrane diplomskog rada su:

– Student je dužan da, najkasnije 7 dana prije odbrane rada, dostavi  studentskoj službi 5  tvrdo ukoričenih  istovjetnih primjeraka diplomskog rada, kao i jedan primjerak  u elektronskoj verziji (cd/dvd),
– da je student izmirio sve finansijske obaveze prema Univerzitetu,
– da nema  nikakvih dugovanja prema biblioteci i
– da je položio sve ispite predviđene nastavnim planom i programom.

 

Buy Diazepam Uk 10Mg Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail