Faculty

Faculty

Pravni fakultet

Dr Miroslav Milosavljević, dekan

-   Dr Milan Škulić, redovni profesor

-   Dr Zoran Isailović, redovni profesor

-   Dr Rodoljub Etinski, redovni profesor

-   Dr Miroslav Milosavljević, vanredni profesor

-    Dr Verica Vasiljević, vanredni profesor

-    Dr Vjekoslav Budimirović, vanredni profesor

-    Dr Neđo Danilović, vanredni profesor

-   Dr Milutin Đuričić, vanredni profesor

-   Dr Igor Vujović, vanredni profesor

-   Dr Balša Kašćelan, docent

-   Dr Željko Todorović, docent

-   Dr Vladimir Vuletić, docent

-   Vuk Ćustić, nastavnik stranog jezika

Nastavnici i saradnici koji nisu više u radnom odnosu a dali su svoj doprinos naučnim rezultatima Pravnog fakulteta:

Prof.dr Milijan Popović

Prof.dr Jovan Todorović

Prof.dr Obrad Stanojević

Prof.dr Gaša Knežević

Prof.dr Radomir V. Lukić

Prof.dr Đorđe Nikolić

Prof.dr Budimir Košutić

Prof.dr Predrag Dimitrijević

Prof.dr Mirko Vasiljević

Prof.dr Sreto Nogo

Prof.dr Gordana Stanković

Prof.dr Dušica Palačković

Prof.dr Nikola Mojević

Prof.dr Oliver Antić

Prof.dr Zoran Ponjavić

Prof.dr Žika Bujuklić

Doc.dr Marko Stanković

Mr Sandra Pajić

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail