DANI OTVORENIH VRATA

DANI OTVORENIH VRATA

Dani otvorenih vrata - Slobomir P Univerzitet„Dani Otvorenih vrata“ omogućavaju budućim studentima, kao i njihovim roditeljima, da upoznaju profesore, asistente i administrativno osoblje Slobomir P Univerziteta, da vide prostorne i tehničke resurse kojima raspolažemo i da dobiju sve druge informacije koje su značajne prilikom donošenja odluke o izboru fakulteta na kojem će budući studenti studirati i sticati relevantna znanja i vještine.

Zainteresovani mogu da posjete prostorije Slobomir P Univerziteta svakog radnog dana od 8h od 16h. Preporuka je da se svi zainteresovani prethodno najave kod zaduženih kontakt osoba željenog fakulteta.

Kontakt osobe u Doboju:

  • Fakultet za ekonomiju i menadžment i Poreska akademija – Danijela Maksimović (tel. 053/209-614, danijela.maksimovic@spu.ba)
  • Fakultet za informacione tehnologije – Željko Gavrić (tel. 053/209-617, zeljko.gavric@spu.ba)
  • Pravni fakultet – Suzana Ubiparipović  (tel. 053/209-630, suzanamalesic@gmail.com )
  • Filološki fakultet – Jasmina Mujanović (tel. 053/209-633, jasminamujanovic@hotmail.com))
  • Odsjek za grafički dizajn – Sandra Mlađanović  (tel. 053/209-611, sandramladjanovic@gmail.com)

Kontakt osobe u Slobomiru:

Pozivamo sve buduće studente i njihove roditelje da se u prijatnoj atmosferi i razgovoru sa postojećim studentima, profesorima i asistentima upoznaju sa prednostima studiranja na Slobomir P Univerzitetu!

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Očekuje nas…