Categories Archives: javne odbrane

Kategorija : javne odbrane

Izmjena termina ispita – odjeljenje Doboj

Postavio: Pravni fakultet

Pročitaj više...

PF-jan-febr-16-17 (4)

Obavještenje – Međunarodno privatno pravo

Postavio: Pravni fakultet

Pročitaj više...

Od januarsko-februarskog ispitnog roka (2014/15) svi studenti koji nisu polagali kolokvijume na predmetu MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO  su obavezni da polažu PISMENI DIO ISPITA pre izlaska na usmeni dio ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK…

Očekuje nas…

Poslednje vijesti