AMERIČKI KUTAK DOBOJ U SARADNJI SA AMERIČKOM AMBASADOM U BOSNI I HERCEGOVINI, ORGANIZUJE PREDAVANJE NA TEMU “ANTIKORUPCIJSKE MJERE U SAD”

pf upis cover2

AMERIČKI KUTAK DOBOJ U SARADNJI SA AMERIČKOM AMBASADOM U BOSNI I HERCEGOVINI, ORGANIZUJE PREDAVANJE NA TEMU “ANTIKORUPCIJSKE MJERE U SAD”

Autor: Pravni fakultet

06.07.2017.

Pozivaju se  studenti Slobomir P Univerziteta da prisustvuju predavanju  na temu „ Antikorupcijske mjere u SAD“ koje će se održati 11.jula u 12 časova u prostorija Američkog Kutka Doboj, na engleskom jeziku.

Predavač je Laura J. Neubauer, stalni pravni savjetnik ambasade iz kancelarije za razvoj, pomoc i obuku tuzilastava u prekomorskim zemljama i Ministarstva pravde SAD.