Akademski kalendar

Akademski kalendar

AKTIVNOSTI http://tropicofcandycorn.com/profile/kidsaretheworst/ DATUM/ROK
Početak akademske godine – prvi i drugi ciklus studija  
Početak nastave – zimski semestar – I ciklus studija 03.10.2016.
Početak nastave – zimski semestar – II ciklus studija 07.10.2016.
Neradni dan 21.11.2016.
Neradni dani 31.12.2016. – 09.01.2017.
Kraj nastave u zimskom semestru – sve godine – I i II ciklus 16.01.2017.
Ovjera zimskog semestra 10.01.2017. – 13.01.2017.
Prijava ispita za januarsko – februarski ispitni rok 10.01.2017. – 13.01.2017.
Ispitni rok – januar/februar – I termin 17.01.2017. – 27.01.2017.
Ispitni rok – januar/februar – II termin 06.02.2017. – 17.02.2017.
Promocija doktora nauka 27.01.2017.
Početak nastave – ljetni semester – I i II ciklus studija 27.02.2017.
Prijava ispita za aprilski ispitni rok 03.04.2017. – 08.04.2017.
Ispitni rok – april 18.04.2017. – 29.04.2017.
Neradni dani 14.04.2017. – 17.04.2017.
Neradni dani 01.05.2017. i 02.05.2017.
Neradni dan 09.05.2017.
Kraj nastave u ljetnom semestru  – sve godine – I i II ciklus 09.06.2017.
Ovjera ljetnog semestra 05.06.2017. – 10.06.2017.
Prijava ispita za junsko – julski ispitni rok 05.06.2017. – 10.06.2017.
Ispitni rok – jun/jul – I termin 12.06.2017. – 23.06.2017.
Ispitni rok – jun/jul – II termin 03.07.2017. – 14.07.2017.
Manifestacija – Dani Univerziteta 12.07.2017. – 21.07.2017.
Prijemni ispiti – jul – I upisni rok 26.06.2017. i 10.07.2017.
Ljetna pauza 17.07.2017. – 18.08.2017.
Prijava ispita za septembarski ispitni rok 21.08.2017. – 25.08.2017.
Prijemni ispiti – septembar – II upisni rok 04.09.2017. i 25.09.2017.
Ispitni rok – septembar – I termin 28.08.2017. – 08.09.2017.
Rok za odbranu diplomskih radova – za promociju 2016/17. 15.09.2017.
Ispitni rok – septembar – II termin 11.09.2017. – 22.09.2017.
Upis godine za student II, III i IV 18.09.2017. – 20.10.2017.
Prijava ispita za oktobarski ispitni rok 25.09.2017. – 29.09.2017.
Dodjela diploma za student I i II ciklusa  
Ispitni rok – oktobar 02.10.2017. – 13.10.2017.
Buy Phentermine D Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail