Prijemni ispit i upis

Prijemni ispit i upis

Na Pravno-teorijski smjer mogu da konkurišu diplomirani studenti pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka i filozofskih fakulteta-grupa za sociologiju, iz zemlje ili inostranstva.

Na Građansko-pravni smjer mogu da konkurišu diplomirani studenti pravnih fakulteta iz zemlje i inostranstva.

Na Smjer opšte bezbjednosti mogu da konkurišu diplomirani studenti pravnih fakulteta, fakulteta političkih nauka, određenih smjerova ekonomskih fakulteta i filozofskih fakulteta, fakulteta bezbjednosti, kriminoloških fakulteta i završeni studenti visokih vojnih i policijskih škola.

Studenti matičnih fakulteta sa prosjekom ocjena u toku redovnih studija 8.00 i iznad 8.00 ne polažu prijemni ispit. Studenti koji dostave dokaz o znanju engleskog jezika se oslobađaju polaganja istog.

Studenti sa prosjekom manjim od 8.00, polažu prijemni ispit koji se sastoji iz dva dijela:

 • – izrada eseja iz stručnog predmeta koji odredi Senat univerziteta
 • – polaganje engleskog jezika, ukoliko se ne dostavi dokaz o aktivnom znanju.

Studenti sa nematičnih fakulteta za upis moraju polagati:

 • – dva predmeta koje odredi Vijeće Univerziteta, a zavisno od nastavnog plana fakulteta na kom je kandidat završio dodiplomske studije
 • – polaganje engleskog jezika, ukoliko se ne dostavi dokaz o aktivnom znanju

Prijemini ispiti će se održati od 18. avgusta do 25. oktobra 2016. godine prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici i oglasnim tablama.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

 • – popunjena konkursna prijava
 • – diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu
 • – uvjerenje o položenim ispitima
 • – kratka biografija/CV
 • – izvod iz matične knjige rođenih
 • – uvjerenje o državljanstvu
 • – nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.

Online prijavu možete popuniti ovde.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail